OM ÖREGRUNDS TENNISSÄLLSKAP

Tennis vid havet sedan 1935

Tennisen i Öregrund har anor från slutet av 1800-talet. Med åren blev sporten alltmer populär – inte minst tack vare kung Gustav V eller Mr G som tennisfolket kallade honom. I början 1930-talet anlades Kyrkbanan, där Mr G för övrigt spelat, och 1935 bildades Öregrunds Tennissällskap, ÖTS. Sedan dess har ÖTS varit en viktig del av Öregrunds varumärke och identitet.

Många tävlingsspelare och motionärer har genom åren njutit av ett ta break vid havet. 

Styrelsen

Detta är ÖTS styrelse:
 
Ordförande: Björn Hygstedt
Sekreterare:  Patrik Herrgård
Kassör: Theresé Herrgård
Ledamöter: Fredrik Gustafsson, Martin Eriksson, Mia Alm, Peter Loboda
Suppleant: Vakant
Revisorer: Lage Olofsson, Måns Virding
Valberedning: Olle Hofvander, Johan Ridderbjelke

Vår historia

Efter sekler som livlig utskeppningshamn för roslagsjärn och viktig knutpunkt för regionens sjöfart blev Öregrund mot slutet av 1800-talet alltmer en kurort med kall- och varmbadhus, medicinska bad, societetssalong, badhuspark, musikpaviljong. Sommaren 1885 bildades till och med särskilt kurortsbolag, Öregrunds Hafsbad AB. Friskluftstörstande besökare från Uppsala, Stockholm och de större städerna längs Norrlandskusten kom i stora skaror till Öregrund, som snabbt blev ostkustens mest populära kurort. Till och med konung Oscar II förärade 1892 Öregrund och dess hafskuranstalt med ett uppmärksammat besök.

Med de nya besökarna kom också den alltmer populära sporten “lawn tennis”. Öregrunds första tennisbana låg enastående vackert belägen på torget invid hamnen och med havet som fond en ramträff bort. Här svingade sommargästerna sina träracketar iförda långa kjolar och stråhattar under förra seklets första decennium. Efter sejouren i hamnen flyttades tennisspelandet till Långgatan i centrala Öregrund, som vid spel spärrades av och det av självaste badkamrern. 

Med åren kom tennisen att locka allt fler. 1919 var intresset så stort att det anordnades en första tennisturnering i Öregrund. Det spelades, enligt Östhammars Tidning, 23 matcher i fem klasser. Till slut insåg badanstaltens styrande att den vita sporten faktiskt kunde inbringa rejäla inkomster och locka fler sommargäster. Därför beslutade man sig i början på 1930-talet för att anlägga en riktig tennisbana invid Öregrunds kyrka. Grus förstås, vad annars i en stad vars namn betyder Grusgrund. 

1935 arrangerades en stor turnering på Kyrkbanan för ungdomar och det är denna som blev startskottet för såväl Tennisveckan i Öregrund, som för Öregrunds Tennissällskap. Turneringen riktade sig de första åren till sommarboende i Öregrund med tennishemvist i tennisklubbar i Uppsala och Stockholm. Turneringens första decennium blev dock tungt, då Tennisveckan fick ställas in under krigsåren 1940 och 1942-44.  

1952 inleddes en ny epok i Tennisveckans och Öregrunds Tennissällskaps historia. Då öppnades turneringen för spelare från andra klubbar och med åren ökade intresset för Tennisveckan alltmer. 1957 invigdes två nya tennisbanor i Östhammar och det räddade turneringens fortlevnad. 1966 fick Öregrund äntligen ytterligare en tennisbana – i den vackra Tallparken och på den plats där det tidigare funnits en privat tennisbana. Denna hade dock förfallit och torkat sönder på grund av det eviga problemet i Öregrund: vatten.

 

I början av 1970-talet hotades dock ånyo tennisen utveckling i Öregrund, när starka krafter vill anlägga en parkeringsplats på Kyrkbanan. Så blev det gudskelov inte. I stället blomstrade tennisen i Öregrund och Tennisveckan, eller Öregrundsveckan som den oftast hette, växte till att bli Sveriges näst största turnering efter Båstad, med deltagande av många av Sveriges bästa spelare i flera klasser. Till slut blev dock turneringen för stor och populär. Banorna, resurserna och den mentala orken hos den i Uppsala bosatta tävlingsledningen räckte inte riktigt till. Det blev omständligt att arrangera en turnering, där man tvingades skicka spelare ända till Hallstavik för att hinna med de 450 matcherna. Och att turneringen utsträcktes till två hela spelveckor gjorde många motionärer upprörda, som inte kunde spela tennis under hela halva juli. Och då ska man veta att banorna bara var öppna under en kort period från midsommar till första veckan i augusti…

Till följd av detta organiserades Tennisveckan 1980 om av ett gäng tennisentusiaster med Öregrundsförankring och blev en lokal tävling istället för en nationell elitturnering. Den nya Tennisveckan var öppen endast för spelare med koppling till kommunen. Samtidigt registrerades en ny klubb med namnet Öregrunds Tennisklubb (ÖTK). Klubben startade en året runt-verksamhet med en omfattande juniorträning och med styrelsemedlemmar som var boende i Öregrund. Tennisbanorna hölls också öppna under hela sommarperioden maj- september. Tre år senare var dock ordningen återställd. ÖTK fick då överta det tidigare klubbnamnet och blev åter ett tennissällskap: ÖTS.  Den 1 juli 1987 invigdes en andra bana i Tallparken, den vi i dag kallar T2:an. Tillsammans med familjen Martelleurs nyanlagda Sunnanöbana fanns nu fyra fina grusbanor i Öregrund. Och tennisens existens var räddad.

Under 80- och 90-talet ökade tennisspelandet i Öregrund snabbt – året om. Den växande juniorverksamheten fick inte längre plats i skolans sporthall. Ett tennistält restes år 1996 på Träsket vid dagens återvinningsstation. Det blev ett lyft för tennisen och flera ÖTS-juniorer nådde under denna period nationell elitnivå, hårdtrimmade av tränare från Östhammar och Uppsalas tennisklubbar. Men tältet hade sina brister och 2010 invigdes den nya tennishallen, som byggdes på den plats där tennistältet stått. I hallen bedriver ÖTS i dag uppskattad träningsverksamhet för spelare i alla åldrar. I hallens annex spelas boule i regi av föreningen Hafsörnen.

Breddturneringen Tennisveckan har de senaste åren åter börjat växa med 2010-2012 som toppår, då mer än 450 matcher spelades.  Den är i dag en av landets största sommarturneringar för icke elitspelare. Kravet på anknytning till Östhammars kommun är släppt så varje sommar lockar tävlingen stora skaror tennisentusiaster till Öregrund – till båtnad för inte minst för besöksnäringen. Det har också medfört ett ökande intresse bland regionens näringsidkare att stötta turneringen. 

Sommaren 2020 blev emellertid ett sorgligt hack i Tennisveckans positiva utvecklingskurva. Pandemin tvingade ÖTS styrelse att ställa in den för klubben så viktiga tävlingen och ersätta den med ett klubbmästerskap som fick namnet “Öregrundsspelen – en turnering som förhoppningsvis aldrig kommer att spelas igen”. Även den populära turneringen Öregrund Junior Cup, som arrangerats sedan 2012, ställdes in. Vid sidan av Tennisveckan arrangerade ÖTS under åren 2000–2011 också en omtyckt elittävling – Sommartouren – med många av Sveriges bästa spelare. Andra aktiviteter som bedrivs inom klubben är den årliga Stadsmatchen mot Östhammar, Skinkblixten varje jul och diverse dubbelturneringar. 

Sommaren 2020 kunde ÖTS också inviga Öregrunds första padelbana – Öregrund Bygg Padel Court. Banan blev inte helt oväntat en omedelbar succé. 

Text:
Björn Hygstedt

Källor: 

Öregrund förr och nu (Stig Sandelin)
Tennis i Öregrund – ÖTS 60-årsjubileium (Leif Ahnlund)

ÖTS arkiv (Göran Hultqvist)
Östhammars Tidning
UNT
Norrtälje Tidning
 
Foton från:
Öregrunds Hembyggdsförening

Dokument

Ta del av våra stadgar nedan.

Stadgar ÖTS

Se ÖTS drogpolicy nedan.

ÖTS drogpolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer i syfte för att kunna registrera dig som medlem eller hantera förfrågningar och beställningar. Vi har fått dina uppgifter genom att du har fyllt i något av våra kontaktformulär eller handlat på hemsidan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med någon annan part. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@oregrundstennis.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

För eventuella frågor mejla till: info@oregrundstennis.se

Årsmöten

Årsmötet hölls den 28 juni i Paviljongen i Tallparken, Öregrund. Här nedan hittar du protokoll och uppdaterad information om året som gått och planer för 2020.

Årsmötesprotokoll
Årsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Ekonomisk verksamhetsberättelse 2019
Inkomna motioner

Årsmötet hölls den 24 mars i Biblioteket i Öregrund. Här nedan hittar du protokoll och uppdaterad information om året som gått och planer för 2019.
 

Årsmötet hölls den 11 mars i Biblioteket i Öregrund. Här hittar du protokoll och uppdaterad information om året som gått och planer för 2018.

Årsmötet hölls den 12 mars i Biblioteket i Öregrund. Här hittar du protokoll och uppdaterad information om året som gått och planer för 2017. 

Årsmötet hölls den 20 mars i Rådhussalen i Öregrund.

Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen:
Måns Virding – ny ordförande för klubben.
Kristina Andersson – styrelseledamot
Fredrik Hagström – styrelseledamot 
Stämman beslutade också om omval av Johnny Söderqvist – styrelseledamot.
 

Årsmötet 2015 är avklarat och här kommer lite info från detta i form av protokoll och ekonomi.

Läs protokoll

För eventuella frågor mejla till: info@oregrundstennis.se