NY LAG – NYA SMITTREGLER FÖR TENNISHALLEN

Eftersom ÖTS verksamhet omfattas av den nya pandemi-lagen gäller dessa föreskrifter för tennishallen. Om dessa inte följs kan ÖTS straffas med böter ovh hallen behöva stängas. Se bild!