SKINKBLIXTEN 2021 INSTÄLLD

På grund av det alltmer osäkra smittläget har ÖTS beslutat att ta det säkra före det osäkra och…

TENNISHALLEN FÅR ANSIKTSLYFTNING

I dagarna har Tennishallen snyggats till rejält. Läktarens träskivor har bytts ut mot glas så att man lättare…

HASSE OLSSON – SVERIGES MR TENNIS FÅR SIN SISTA VILA

I dag begravs tennislegendaren Hasse Olsson i Gamla Uppsala kyrka. I många år var Hasse Olsson en återkommande…

DAGS FÖR SKINKBLIXTEN 2021 – HOPPAS VI…

De osäkra tiderna till trots planerar ÖTS att genomföra den traditionsenliga tennisturneringen Skinkblixten. Vi håller förstås alla tummar…