SKINKBLIXTEN 2021 INSTÄLLD

På grund av det alltmer osäkra smittläget har ÖTS beslutat att ta det säkra före det osäkra och ställa in även 2021 års Skinkblixten – med sorg i hjärtat.

Men eftersom julen varar än till påska och vår förhoppning är att covid-19-peaken inte ska göra det kommer vi att återkomma med en inbjudan till ÖTS-historiens första Påsksmällen.