padelbana-öregrund-tallparken

GRÖNT LJUS FÖR NY PADELBANA I TALLIS

ÖTS har fått bygglovsansökan beviljad för ytterligare en padelbana i Tallparken bredvid den nuvarande. Efterfrågan på en andra bana har varit stor då den befintliga varit i stort sett fullbokad under högsäsong. Det klartecken ÖTS nu fått för bygget av en andra bana gör det möjligt att erbjuda både träning och tävling framöver. Banan byggs i huvudsak på område som i detaljplan är avsett för idrottsliga ändamål, men samtidigt innebär det också ett ansvar från klubbens och kommunens sida att minska olägenheter för närboende. ÖTS kommer så fort beslutet är justerat att inleda en dialog med berörda grannar för att hitta lämpliga lösningar. Om allt går enligt planerna kommer den nya banan att invigas i början av juli.