HALLEN HÅLLS ÖPPEN – TRÄNINGAR STÄLLS IN

Nu är det allvar. ÖTS styrelse har i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala och Östhammars kommun beslutat att från och med nu och till den 27 april ställa in alla gruppträningar i Tennishallen. Detta som en följd av Akademiska sjukhusets vädjan om en tillfällig personlig lockdown. ÖTS vill på detta sätt dra sitt lilla strå till stacken i denna svåra tid. Vi ser det också som en sympatiyttring för den hårt ansatta sjukvårdspersonalen.

Hallen kommer dock att hålla öppet som vanligt, men med följande restriktioner under de närmaste två veckorna:

• Spela bara mot personer i det egna hushållet/familjen.
• Spela helst singel.
• Byt inte sida.
• Använd handspriten då och då under match.
• Undvik att använda toaletten.
• Låt dem som spelar före lämna hallen innan ni går in.
• Nu om någonsin: TA PERSONLIGT ANSVAR!