INGEN NY PADELBANA I TALLIS I SOMMAR

Det blir ingen ny padelbana i Tallparken denna sommar. Tre av de närboende grannarna har överklagat bygglovet till Länsstyrelsen. Det innebär att ÖTS tvingats annullera beställningen av själva banan och ställa in de planerade markarbetena. ÖTS styrelse har full förståelse för att en andra bana kommer relativt nära tomtgräns och att spelet stundom kan upplevas som störande. Men samtidigt är denna del av Tallparken enligt gällande detaljplan avsedd för just ”idrottsliga ändamål”. Så har det varit sedan 1975, då planen fastställdes och då det inte fanns lika mycket kringliggande bebyggelse. Meningen med denna kommunala planering var att det skulle få byggas en idrottsanläggning här.Att intressen kolliderar är inte helt ovanligt och då är det bra om en opartisk och oberoende instans som Länsstyrelsen får fälla avgörandet. Om byggnadsnämndens beslut fastställs kan banan dock börja byggas först efter sommaren. ÖTS har erbjudit sig att bygga buller- och insynsskydd och också göra öppettiderna mer grannvänliga, något som två banor hade möjliggjort. I avvaktan på slutligt avgörande får planerad tävlings- och träningsverksamhet skjutas på framtiden. Det kan i sammanhanget nämnas att föreningen Tallparkens vänner godkänt bygget av en andra bana.