OMLÄGGNINGEN AV T1:AN I FULL GÅNG

Tack vare den milda vintern så är markarbetet redan igång på bana 1 i Tallparken där vi nu lägger om banan. Anmärkningsvärt är att det inte fanns någon som helst dränering under den gamla banan?? Vi kommer att välja Båstadsgrus denna gång och hoppas detta blir bra. Gruset binder fukt lite bättre och blåser inte bort lika lätt vilket varit ett problem i Tallparken. Däremot blir dessa banor lite mjukare enligt leverantören. Anskaffande av en motorvält finns och så med i programmet.

Mararbetet utförs av Kavarö Gräv & Schakt och Lawnit anlägger själva banan med nya nätstolpar, nät och linjer.