Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer i syfte för att kunna registrera dig som medlem eller hantera förfrågningar och beställningar. Vi har fått dina uppgifter genom att du har fyllt i något av våra kontaktformulär eller handlat på hemsidan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem hos oss.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med någon annan part. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@oregrundstennis.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.